เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

องค์ปราสาทเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524

ติดต่อเยี่ยมชม

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา  08.00 – 18.00 น. 

ผลงานและรางวัล

สมุดเยี่ยมชม

คลังรูปภาพ