เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

Home

องค์ปราสาทเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2524

43 ปี 6 เดือน 17 วัน

เปิดให้บริการทุกวัน รอบกลางวัน เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. รอบค่ำ เวลา 18.20 น. ถึง 20.30 น.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ณ แหลมราชเวช ตําบลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี ทุกท่านจะได้ค้นหาความหมายชีวิตที่ว่า “เราเป็นใครมาจากไหน ดํารงชีวิตได้อย่างไร ชีวิตจะดําเนินไปได้อย่างไร และอะไรคือเป้าหมายชีวิต” ผ่าน ‘พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม’ปราสาทไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่แห่งนี้ ทุกท่านจะได้ดื่มดำกับความงามของประติมาสถาปัตย์ไม้ที่ถูกแกะสลักขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง โดยใช้เทคนิคการยึดต่อไม้ตามแบบช่างไทยโบราณแทนการใช้ตะปูทั้งหมด สุนทรีย์ไปกับลวดลายการ แกะสลักที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะสุดยอดของเอเชียตะวันออกที่ถูกนํามาผสมผสานกันจน กลายเป็นศิลปะเฉพาะตัวของพิพิธภัณฑ์ และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญา ความหมายชีวิต คุณธรรม และข้อคิดที่ไม่ได้ถูกยึดติดไว้กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เป็นปรัชญาที่มีความสากล และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

สิ่งที่น่าสนใจ

ร้านของที่ระลึก

สมุดเยี่ยมชม

คลังรูปภาพ

ผลงานและรางวัล

ติดต่อเรา

206/2 หมู่ที่ 5 ถนน พัทยา-นาเกลือ บางละมุง, ชลบุรี 20150

+6638110653
info@sotmticket.com

สนใจรับข่าวสาร