เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

รางวัลและผลงานที่ผ่านมา

    พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม  ปราสาทไม้แกะสลักทั้งหลัง ที่บอกเล่าเรื่องราว  ทางด้านศาสนาและปรัชญา แฝงแนวคิดการดำเนินชีวิต ผ่านประติมากรรมงานไม้แกะสลัก บนเนื้อที่   กว่า 80 ไร่  ตั้งอยู่ที่แหลมราชเวช  ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยและทั่วโลก  นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ยังได้รับรางวัล  ด้านการท่องเที่ยวมากมายดังนี้

พ.ศ. 2543

ได้รับรางวัล Unseen Thailand

พ.ศ. 2551

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคกลาง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ภาคตะวันออก จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ รางวัลชนะเลิศ สาขางานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ภาคตะวันออก จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พ.ศ. 2558

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ จากการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พ.ศ. 2559-2561

รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

พ.ศ. 2562-2564

รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

    ซึ่งรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นเครื่องหมายการันตี ว่าตลอดระยะเวลา 40 ปี  ที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เปิดให้บริการนั้น ได้สร้างคุณค่าให้กับสังคม ทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา  และได้รับการยอมรับจากคนทั่วทุกมุมโลก ให้เป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่า