เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์

ท่ามกลางการแข่งขันกันสร้างตึกระฟ้าเพื่อประกาศถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากมาย คุณเล็กรวบรวมเงินทอง เสาะหาเนื้อไม้ ไพร่พลที่มีฝีมือมาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทไม้ ท้าลม ท้าแดด ท้าภูมิปัญญา ท้าจิตวิญญาณของมนุษย์ตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เพื่อทวนกระแสสังคมในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดที่อยากให้เราทุกคนหันมาตระหนักถึงคุณค่า เป้าหมาย และความสุขของชีวิตที่แท้จริง ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2524 พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จึงถูกสร้างขึ้น ณ แหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการมุ่งหวังที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปหาคำตอบจากจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ว่าแท้จริงแล้ว “เราเป็นใคร มาจากไหน เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างไร ชีวิตจะดำเนินไปได้อย่าง และอะไรคือเป้าหมายชีวิต

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการผสมผสานสุดยอดงานศิลปะของเอเชียตะวันออกเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปราสาทสัจธรรม เป็นความงดงามที่มองเห็นได้ด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยใจผ่านปรัชญาชีวิตที่แฝงอยู่ในงานแกะสลักของเทพเจ้าตามตำนานชาวตะวันออกและบุคคลวรรณคดีไว้ละเอียดยิบลานตาทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ คุณเล็กมองว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะไม่มีความจริงทางวิทยาศาสตร์ แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่คนโบราณมุ่งที่จะสอนคุณธรรมให้กับผู้คนในสังคมมากกว่า ปราสาทสัจธรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มีความวิจิตรพิศดารเท่านั้น หากแต่เต็มไปด้วยปรัชญาในการดำรงชีวิต สัจธรรมชีวิต และข้อคิดต่าง ๆ ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเข้ามาค้นหาความหมายชีวิต

ติดต่อเรา

206/2 หมู่ที่ 5 ถนน พัทยา-นาเกลือ บางละมุง, ชลบุรี 20150

+6638110653
info@sotmticket.com

สนใจรับข่าวสาร