เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.
สิ่งที่นาสนใจ

               กิจกรรมต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ ปราสาทสัจธรรมที่คุณไม่ควรพลาด
               สําหรับหลาย ๆ คนที่กําลังเบื่อ ๆ กับกิ จกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจํา วัน อยากลองหาอะไรสนุก ๆ ในชีวิต พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมของเรา มี กิ จกรรมมากมายหลายอย่างให้คุณและ เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุกกัน
               นอกจากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ปราสาทแล้ว ยังมีกิ จกรรมอื่นที่ท่าน สามารถร่ว เล่นได

[PVGM id=5536]
ของที่ระลึก
พระพรหมสี่หนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระพิฆเนศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระปางคหามญาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระโพธิสัตวกวนอิม

รายละเอียดเพิ่มเติม