เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

Mission and History

วิสัยทัศน์

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม  สร้างขึ้นโดยคุณเล็กคุณประไพ วิริยะพันธุ์  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2524  ผู้สร้างได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่เกิดความวุ่นวาย  ทั้งด้านสภาวะเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีสมัยใหม่  โลกแห่งวัตถุนิยม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาแทรกซึมในจิตใจมนุษย์ให้เกิดความอยากได้ อยากมีจนเกินความพอดี  ทำให้มนุษย์หลงทางจนขาดคุณธรรม โดยผู้สร้างต้องการให้โลกห่างไกลจากความเห็นแก่ตัวและต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข