พระอวโลกิเตศวร

฿10,100.00

พระอวโลกิเตศวร  พระองค์ถือเป็นตัวแทนของความกรุณาบารมีและเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์และเข้าถึงพระโพธิญาณ  รวมถึงความเสียสละที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงในจักรวาล นับเป็นการแสดงความรักของพระองค์ที่มีต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย จนกล่าวได้ว่าพระอวโลกิเตศวรคือ “ที่สุดแห่งพระผู้มีกรุณาบารมี”

น้ำหนัก 0.9 กก.
ขนาด 9.5 × 15 × 26 เซนติเมตร
หมวดหมู่:

สินค้าหมดแล้ว