เจ้าแม่กวนอิม

฿9,900.00

เจ้าแม่กวนอิม นับเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา กรุณา โปรดสัตว์ทั่วไตรภูมิให้พ้นจากทุกข์ สามารถกลับใจคนชั่วให้กลายเป็นคนดี รวมถึงช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิม จะคอยปกปักรักษา คุ้มครองให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ นำความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต  อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งปวง

น้ำหนัก 1 กก.
ขนาด 9.5 × 14.5 × 27.5 เซนติเมตร
หมวดหมู่:

สินค้าหมดแล้ว