เจ้าแม่กวนอิม

฿7,900.00

เจ้าแม่กวนอิม นับเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา กรุณา โปรดสัตว์ทั่วไตรภูมิให้พ้นจากทุกข์ สามารถกลับใจคนชั่วให้กลายเป็นคนดี รวมถึงช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  เชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิม จะคอยปกปักรักษา คุ้มครองให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ นำความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต  อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งปวง

น้ำหนัก 0.5 กก.
ขนาด 7 × 9 × 33 เซนติเมตร
หมวดหมู่:

สินค้าหมดแล้ว