เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 13 เมษายน โดยพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ ประดิษฐานบนรถ ที่มีการประดับตกแต่งด้วยบุปผชาติอันสวยงาม สมพระเกียรติ โดยอัญเชิญไปรอบเมืองพัทยา และจะหยุดขบวนให้ประชาชนได้สรงน้ำ ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน ก็จะได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนออกมาร่วมสรงน้ำตลอดเส้นทาง ทั้งนี้มีความเชื่อว่าหากในวันสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้น หากได้สักการะหรือสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จะเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

กิจกรรมงานพิธี 5 ศาสนา

พิธี 5 ศาสนา ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สำหรับพิธี 5 ศาสนา จัดขึ้นในวันที่ 5-9 ธันวาคมของทุกปี มีการบรรพชาสามเณรจำนวนกว่า 400 รูป และมีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาความคิด คุณธรรม จริยธรรม และรวมถึงการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ให้กับสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชา และนอกนี้ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ติดต่อเรา

206/2 หมู่ที่ 5 ถนน พัทยา-นาเกลือ บางละมุง, ชลบุรี 20150

+6638110653
info@sotmticket.com

สนใจรับข่าวสาร