วันทำการ เปิดทุกวัน 08.00–18.00 น. 

อัตราค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 500 บาท
เด็ก (110-140 ซม.) 250 บาท

เด็ก(ต่ำกว่า 110 ซม.).         ยกเว้นค่าบริการ    

***อัตราค่าเข้าชมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่บรรยายในพิพิธภัณฑ์

คำแนะนำในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

1. ให้บริการเข้าชมรอบละ 45 นาที

2.มีเจ้าหน้าที่นำชมให้บริการ (ภาษาไทย ,อังกฤษ,จีน,รัสเซีย,ญี่ปุ่น)

2.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในอาคาร

3.โปรดแต่งกายสุภาพ และมีบริการผ้าคลุม

4.ไม่อนุญาตให้บินโดรนทุกกรณี

5.ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร

6.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในอาคาร

Buy Ticket