เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

พิพิธภัณฑ์ในเครือ

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ

เมืองโบราณคือเมืองในอดีต อีกภาพหนึ่งของความทรงจำ ที่จำลองความงดงามของบ้านเมือง ความสงบสุขและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในทุกยุคทุกสมัยจากทุกถิ่น ให้เกิดภาพอดีตแห่งความภาคภูมิใจที่เราเคยมี ให้คนไทยได้ระลึกถึงห้วงเวลาที่เรามี ความสุข สงบ สวยงามตามแบบวิถีชีวิตที่เราเคยมีและเคยเป็น แม้จะเป็นชีวิตที่เรียบง่าย แต่ได้ก่อกำเนิดศิลปะความงดงามอันวิจิตรละเอียดอ่อนที่ต่างชาติชื่นชม

แม้ว่าสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมหลาย ๆ แห่งจะเหลือเพียงซากปรักหักพัง จนยากที่จะจินตนาการของเดิมที่สมบูรณ์ คุณเล็กได้นำความรู้จากหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ และจากสถานที่จริงในหลายๆแง่มุม เพื่อจำลองภาพสถานที่เหล่านั้นให้ใกล้เคียงความจริงที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2506 คุณเล็กได้พลิกฟื้นที่ดินกว่า 800 ไร่ ในตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างเมืองโบราณขึ้นมา

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

              ประติมากรรมช้างสามเศียร ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2537 ตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสูง 50 เมตรจากพื้นดินถึงยอด ตัวช้างไม่ได้ตั้งบนพื้นแต่มีฐานที่สร้างเป็นอาคารรองรับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปวัตถุของไทยที่เก็บสะสมมานาน อีกทั้งยังจัดแสดงความเชื่อ และเรื่องเล่าจากศาสนาต่าง ๆ เพื่อบอกให้รู้ว่าภายใต้ความเชื่อที่ต่างกัน ทุกศาสนาสอนให้คนละชั่ว ทำดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นสิ่งค้ำจุนโลก จึงควรปฎิบัติตามคำสอน

ติดต่อเรา

206/2 หมู่ที่ 5 ถนน พัทยา-นาเกลือ บางละมุง, ชลบุรี 20150

+6638110653
info@sotmticket.com

สนใจรับข่าวสาร