เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

เทคนิคการก่อสร้างไม้แบบโบราณ

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ก่อสร้างขึ้นโดยแนวคิดของคุณเล็กคุณประไพ วิริยะพันธุ์  ซึ่งสร้างจากวัสดุเดียวคือ ไม้  ตั้งแต่ฐานถึงปลายฟ้า เป็นแนวคิดและช่างฝีมือที่เป็นคนไทย นอกจากนี้ไม่ใช้ตะปูโลหะยึดชิ้นงานสักชิ้น แต่ใช้เป็นเทคนิคการเข้าไม้แบบโบราณทั้งอาคาร  ซึ่งไม้แปรรูปที่ใช้ในงานโครงสร้างต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้แดง  ไม้เต็ง

คานไม้ ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักพื้น ยึดติดเสาทั้งสองด้าน ระหว่างเสากับเสา

บังใบและการเข้าลิ้น  ใช้ในการยึดฝาผนังและพื้น  ประกบกัน ให้ชิดไม่มีร่องและยึดร่องของไม้สองชิ้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้ชิ้นงานต่อกันได้กว้างขึ้แล้วแต่ช่างจะนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงานนั้นๆ

เหยี่ยวแขวนหรือเหยี่ยวร้อยยึดหน้างานไม้ทั้งสองด้านที่มีปลายทั้งสองคล้ายหางเหยี่ยว  เป็นทั้งการขยายและยึดไม้สำหรับแขวนจึงเรียกว่าเหยี่ยวแขวนหรือเหยี่ยวร้อย

ตอกสลักและตอกลิ่ม  ใช้แทนตะปูโลหะ  เนื่องจากว่าตะปูโลหะ มีความยาวไม่เพียงพอที่จะยึดงานไม้ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้ไม้กับไม้ยืดและหดตัวตามสภาพอากาศ  โลหะเป็นสนิมจึงไม่เหมาะกับการใช้และไม่เหมาะกับอายุงานไม้ในระยะยาวและในส่วนของหลังคา  จะทำเป็น

แป้นเกล็ด ซึ่งแป้นเกล็ดนี้เป็นงานไม้ที่ใช้แทนกระเบื้องเพื่อมุงหลังคา โดยจะมีการทำร่องเพื่อให้เป็นช่องสามารถระบายน้ำออกมาได้ในช่วงที่ฝนตกและทำ

เชิงชาย ยื่นลงมาเพื่อกันน้ำไหลสาดเข้าไปภายในตัวอาคาร 

        ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคการเข้าไม้แบบโบราณที่นำมาใช้ก่อสร้างให้เป็นองค์มหาปราสาทไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม